FALSKAAKS - VUOTOKARTOITUS

Paineilmajärjestelmissä suuri osa käytetystä energiasta menetetään johtuen järjestelmän alueista, jotka eivät ole tiiviitä. Vuotojen paikallistamisella ja korjaamisella voidaan saavuttaa suuria säästöjä energiakustannuksissa.

-

Paineilmaa käytetään energialähteenä monilla eri aloilla. Tämä johtuu suurilta osin siitä, että paineilmaa on suhteellisen helppo tuottaa ja siirtää, mutta paineilman toimittamiseen liittyy usein huomattavia menetyksiä. 

Miksi vuodot on löydettävä?
Paineilmajärjestelmissä suuri osa käytetystä energiasta menetetään johtuen järjestelmän alueista, jotka eivät ole tiiviitä (vuotavat). Vuotoja esiintyy tyypillisesti liittimissä, venttiileissä, kierre- ja laippaliitoksissa sekä vahingoittuneissa letkuissa tai syöpyneissä putkistoissa. Kompressorien on kyettävä kompensoimaan pysyvä painehäviö paineilman saannin varmistamiseksi. Tämä puolestaan lisää käyttökustannuksia, kun kompressorit kuluttavat enemmän energiaa ja koneen osat kuluvat nopeammin.

Energiansäästö ja tehokkuus lisääntyvät
80% prosentin energiakustannukset muodostavat suurimman osan kompressorien elinkaarikustannuksista. Tämän vuoksi paineilman häviöiden estämiseksi suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi energiasäästöihin ja tehokkuus lisääntyy.

Satapaine suorittaa vuotokartoitukset häiritsemättä tuotantoasi
Vuotokartoitus suoritetaan asiakkaan tiloissa, tuotannon ollessa käynnissä. Tuotannon normaali toiminta kartoituksen aikana on välttämätöntä, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti paikallistaa vuodot. Vuotopisteistä poistuva ilma aiheuttaa turbulenssia ja siten ultraääntä. Suurin ultraääni säteilee vuotojen välittömässä läheisyydessä. Hyödynnämme vuodoista muodostuvaa ultraääntä vuotojen paikallistamisessa ja mittaamisessa.

Raportointi ja korjaukset
Vuotokartoituksen päätyttyä, saatte raportin, josta ilmenee paineilmavuotojen kohdat ja vuotojen suuruus.
Raportin pohjalta muodostamme kustannusarvion, josta ilmenee vuotojen korjauksien kustannukset.
Satapaine hoitaa kartoitukset ja korjaukset alusta loppuun, avaimet käteen - periaatteella.