MUIDEN PAINEILMALAITTEIDEN HUOLTO

Satapaine huoltaa paineilmakompressorien lisäksi myös muut paineilmalaitteet: paineilmakuivaimet, linjasuodattimet, puhaltimet, lauhteenpoisto- ja käsittelylaitteet ja paljon muuta.

-

Paineilmakuivaimet
Paineilmakuivaimen rooli paineilmantuotannossa on lähes yhtä kriittinen kuin paineilmakompressorin.
Kun paineilman laadulla on väliä, niin kuiva ilma on yksi isoimmista tekijöistä.
Kuivaimen tehtävä on poistaa kosteus paineilmasta. Satapaine sisällyttää kuivaimet ennakoivaan huoltosuunnitelmaan kompressorihuoltojen yhteyteen. Myös isommat kuivaimien huollot ja korjaukset kuuluvat säännöllisesti työpäiviemme sisältöön.

Paineilmasuodattimet
Paineilmasuodattimet ovat tärkeässä asemassa paineilman laatuluokitusten saavuttamisessa. Kun tavoitteena on puhdas paineilma, laadukkaiden paineilmasuodattimien rooli korostuu äärimmilleen. Suodattimilla saadaan epäpuhtaudet poistettua ja paineilma vastaamaan vaadittua laatuluokitusta. Paineilmasuodattimien huolto jää valitettavan usein vähemmälle huomiolle. Niiden säännölliset vuosihuollot ovat kuitenkin puhtaan paineilman edellytys. Meillä suodattimetkin kuuluvat ennakoiviin huoltosuunnitelmiin, jotka luomme järjestelmäämme. Järjestelmämme muistuttaa lähestyvästä vuosihuollosta ja näin myöskään nämä elintärkeät huoltokohteet eivät jää huomiotta.

Lauhteenkäsittely
Lauhteenkäsittely-yksikkö tulvii, vettä lattioilla, kuulostaako tutulta?
Niin kuin muutkin jälkikäsittelyyn liittyvät laitteet ja komponentit, lauhteenkäsittely-yksiköt sisällytetään meillä huoltokierroille. Käsittelemätöntä lauhdetta ei saa johtaa viemäriin. Säännöllisesti huollettu lauhteenkäsittely-yksikkö mahdollistaa lauhteen turvallisen hävittämisen ympäristöä rasittamatta. 

Puhaltimet
Ammattitaitoinen henkilökuntamme suorittaa myös erilaisien paineilmapuhaltimien huollot. Oli kyseessä roottoripuhallin, ruuvipuhallin, alipainepuhallin tai jokin muu matalapainepuhallin, niin ole meihin yhteydessä. Suunnittelemme puhaltimien huollot asiakkaan tarpeiden mukaan.