KOSTUUKS - KASTEPISTEMITTAUS

Suuret kastepisteen vaihtelut tai suhteellisen korkea kastepiste kertoo siitä, että paineilman laatu on heikentynyt, Heikentynyt paineilman laatu vaikuttaa suoraan lopputuotteen laatuun ja kuivaamaton paineilma kerryttää vettä paineilmaputkistoon.

-

Paineilman kastepistemittaus
Paineilman kastepistemittauksella ja tuloksien arvioinnilla, pystytään pitkälle päättelemään tarvittavat jatkotoimenpiteet. 
Suuret kastepisteen vaihtelut tai suhteellisen korkea kastepiste kertoo siitä, että paineilman laatu on heikentynyt.
Heikentynyt paineilman laatu vaikuttaa suoraan lopputuotteen laatuun.
 

Kastepistemittauksen suoritus
Suoritamme kastepistemittauksen siihen tarkoitetulla mittauslaitteistolla asiakkaan tiloissa.
Mittauksen jälkeen, analysoidaan tilanne ja suositellaan mahdolliset tarvittavat korjaukset.
Satapaine Oy on mukanasi koko matkan, mittauksen suorittamisesta, tulosten arviointiin ja tilanteen korjaamiseen.
Kastepisteen säännöllinen seuranta edesauttaa ylläpitämään laitteistonne sekä putkistonne kuntoa ja mahdollistaa ikävien ylimääräisien kustannusten ehkäisemisen.