VÄRINÄMITTAUKSET

Laitteiden laakeriäänien värinämittauksella pystytään valvomaan laitteen kuntoa ja näin ollen ennakoimaan tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet.

-

Tunnista laakerivauriot varhaisessa vaiheessa
Laakereiden säännöllinen valvonta ja analysointi ovat välttämättömyyksiä onnistuneen ennakoivan huolto-suunnitelman kannalta. Laakereiden vaurioiden tai kulumismerkkien varhainen havaitseminen johtaa parhaimmillaan seisakkien estämiseen, tuotannon luotettavuuden lisääntymiseen ja huomattaviin kustannussäästöihin.

Mittaus osaksi säännöllistä huolto-suunnitelmaa
Suoritamme värinämittauksia kompressorihuoltojen yhteydessä, tai kun siihen on selvästi erikseen tarvetta. Kaikki laakeriperäiset äänet ja vikinät on syytä selvittää mahdollisimman ajoissa.
Satapaineelta saat mittaustuloksien analysoinnin jatkeeksi kustannusarvion tarvittavista toimenpiteistä. Suoritamme erilaisien kompressorien laakeroinnit ja huolehdimme siitä, että tuotantosi pystyy toimimaan optimoidusti.