-

KAESER SM-SARJA

SMart on saavuttanut tason 6
Uuden SM-sarjan sisällä loistaa uusi, suuremman kierrostilavuuden omaava ja selvästi tehokkaampi SIGMA 06 -ruuviyksikkö, jonka SIGMA-profiilia on kehitetty entisestään. Tämän ansiosta tehontarve pienenee jopa 13 prosenttia. Lisäksi tilavuusvirta on jopa 10 % suurempi.

Alhainen energiankulutus
Koneen taloudellisuus on luettavissa sen elinkaarikustannuksista. Kompressorien kohdalla suurin yksittäinen kustannustekijä ovat energiakustannukset. Sen vuoksi KAESER on SM-mallien kohdalla panostanut erityisesti niiden energiatehokkuuteen. Lähtökohdan tälle luo optimoitu ruuviyksikkö, jonka roottoreissa on energiaa säästävä SIGMA PROFIL. Energiaa säästävää käyntiä tehostavat tämän lisäksi IE4 Super Premium Efficiency -moottorit (SM 10: Premium Efficiency -moottori IE3), SIGMA CONTROL 2 -ohjaus, roottorien alhaiset kierrosluvut, alhaisemmat sisäiset painehäviöt sekä jäähdytysjärjestelmä, jonka tehokkuus perustuu tuulettimen aikaansaamaan jäähdytysilman kaksoisvirtaukseen.

Miksi lämmön talteenotto?
Oikeastaan kysymyksen pitäisi kuulua "Miksi ei?", sillä jokainen ruuvikompressori muuttaa siihen johdetun käyttöenergian 100-prosenttisesti lämpöenergiaksi. Tästä energiasta jopa 96 % voidaan hyödyntää esimerkiksi lämmityksessä. Primäärienergian tarve pienenee ja kokonaisenergiatase paranee huomattavasti.

  • Teho 5,5 - 9 kW
  • Painealueet 7,5 - 13 bar
  • Tuotto 0,30 - 1,62 m3/min
  • Kompakti täysin automaattinen yksikkö, joka on saatavilla jäähdytyskuivaimella ja/tai säiliöllä.
  • SM-mallisto saatavilla taajuusmuuttajakäytöllä (SFC)
  • SM-mallit ovat edeltäjämallejaan suorituskykyisempiä. Varustettu mm. IE3-luokan sähkömoottorilla
  • Hihnaveto automaattisella hihnankiristyksellä
  • Äänieristyksen ansiosta erittäin hiljainen
  • Sigma Control 2-ohjausjärjestelmä (suomenkielinen valikko)